20اردیبهشت تیم های ساحلی به میدان میروند



مسابقات آزاد قهرمانی راگبی سا حلی ایران

بر اساس اعلام کمیته ساحلی انجمن مسابقات آزاد ساحلی در تاریخ های 20 و21 اردیبهشت ماه 97 به میز بانی استان مازندران در شهر ساری برگزار میگردد . لذا تیمهای علاقمند به حضور آمادگی خود را تا 20 فروردین ماه میبایست به ایمل انجمن ارسال نمایند .
شرایط مسابقات
1- تعداد تیم ها حداکثر 16 تیم بر اساس زمان اعلام آمادگی
2- تیمها به صورت باشگاهی ، استانی و آزاد می توانند در مسابقات حضور یابند
3 – هر تیم شامل 10 بازیکن یک مربی و یک سرپرست می باشد
4- ورود تیمها از ساعت 16 روز 19 اردیبهشت و خروج صبح 21 اردیبهشت ماه
5 – محل اقامت و تغذیه بر عهده میزبان می باشد
6 – مسابقات بر اساس مقررات جهانی ساحلی برگزار میگردد .
7 – در این دوره از مسابقات تمامی بازیکنان آزاد می باشند به غیر از بازیکنانی که با استان و یا باشگاهی قرار داد رسمی ثبت شده در انجمن داشته و صرفا باید بر اساس قرار داد خود عمل نمایند.
8- ارائه بیمه ورزشی راگبی الزامی می باشد
روابط عمومی انجمن راگبي
@iranrugby1