میثم معززی طهرانخواه رئیس کمیته ساحلی انجمن کشور شداز سوی رئیس انجمن راگبی میثم معززی بعنوان مسئول کمیته ساحلی انجمن راگبی کشور منصوب شد
به گزارش روابط عمومي انجمن راگبي ،معززی که سابقه اعزام و برگزاری چند دوره مسابقات ساحلی را در کارنامه خود دارد از اولین های افرادی بود که راگبی ساحلی را در ایران راه اندازی کرده ، میرزاآقابیک نیز از زحمات مهدی امیری که قبلا مسئولیت این کمیته را داشت تشکر و قدرانی نمود .
روابط عمومي انجمن راگبي