علی فضل اله اعرابی کارشناس ورزش در هیات رئیسه شدبنا به اعلام روابط عمومی انجمن راگبی

بر اساس پیشنهاد رئیس انجمن و تائید هیات رئیسه علی فضل اله اعرابی یکی از اولین افرادی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ورزش راگبی را به همراه چند نفر مجددا در کشور راه اندازی نموده و سالیان سال بعنوان مدرس ، مربی ، داور ومربی تیم های ملی فعا لیت نموده را به عنوان کارشناس ورزش راگبی در هیات رئیسه انجمن راگبی منصوب نمود