بهترین های سال 1396 راگبی کشوربهترین های سال 1396 راگبی کشور
از سوی روابط عمومی انجمن راگبی کشور برترین های سال 1396 خود را بشرح ذیل اعلام نمود.

بهترین کمیته بانوان
استان کرمان
بهترین کمیته توسعه
استان مازندران
برترین کمیته سال
در مجموع فعالیت بانوان و آقایان استان خراسان رضوی
بهترین کمیته های انجمن
کمیته روابط عمومی
کمیته آموزش
بهترین باشگاه
داتیس ( استان تهران ) بخاطر حضور در تمامی مسابقات بانوان و آقایان
بهترین مربیان آقایان
7 نفره صادق نبی دوست (استان آذربایجان شرقی)
15 نفره حمید تقوی ( استان خراسان رضوی)
بهترین مربی بانوان
خانم زینب سلگی رشیدی ( استان البرز)
بهترین داوران
خانم سودابه کشتکار ( استان گلستان) آقای علی درفکی ( استان تهران )
بهترین بازیکنان
خانم مهرسا سادات خلفی (استان البرز) بخاطر بازیهای خوب در مسابقات آسیائی امارات
7 نفره: آقای رامین نجفی (استان آذربایجان شرقی)
15 نفره: آقایان آرشام متقی نژاد (خراسان رضوی) و امید زارعی (استان فارس)