دومین کارگاه آموزشی آشنایی با آسیب های سر
انجمن راگبی با همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی کارگاه آموزشی آشنایی با آسیب های سر را در روزهای دو شنبه ۹۷/۲/۱۰ و سه شنبه ۹۷/۲/۱۱ از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ برگزار مینماید.

مدارک لازم:
۱.کارت ملی و شناسنامه
۲.کارت بیمه ورزشی معتبر
۳.عکس ۴*۳
۴.فیش واریزی به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۷۴۸۴۸۹۸۰۰۷ بانک ملی شعبه نمایشگاه بین المللی بنام فدراسیون انجمنهای ورزشی
کلیه مدارک فوق اسکن شده و در قالب یک فایل از طریق تلگرام به شماره ۰۹۱۲۲۴۴۳۰۴۱ ارسال گردد.

محل تشکیل کلاس متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

کلیه مدرسان،مربیان و داوران علاقمند به فعالیت در سال ۱۳۹۷ و متقاضیان شرکت در دوره های بین المللی که در اردیبهشت و خرداد ماه برگزار خواهد شد ملزم به گذراندن دوره فوق میباشند. در ضمن ارائه معرفی نامه کمیته راگبی و یا هیات انجمن های ورزشی الزامی می باشد.

پذیرایی ناهار هر دوروز کلاس بعهده انجمن راگبی می باشد.
محل اسکان اعلام خواهد شد.

با توجه به ظرفیت محدود دوره از پذیرش افراد در روز تشکیل کلاس معذور بوده و اولویت با نفراتی است که فایل کامل مدارک مورد نیاز را از طریق تلگرام به شماره ۰۹۱۲۲۴۴۳۰۴۱ تا تاریخ ۹۷/۲/۵ ارسال و تاییدیه دریافت نمایند. روابط عمومی انجمن راگبي