پیمان پژوهنده به عنوان عضو هیات رئیسه انجمن راگبی منصوب شدپیمان پژوهنده به عنوان عضو هیات رئیسه انجمن راگبی منصوب شد
روابط عمومی انجمن راگبی اعلام کرد ،از سوی دکتر حسن میرزاآقابیک دکتر پیمان پژوهنده بعنوان عضو هیات رئیسه انجمن منصوب شد .
✅نگاهی به سوابق ایشان
عضو صندوق هیات مدیره پژوهش و فن آوری دانشگاه تهران
مشاور معاونت توسعه و منابع و پشتبانی وزارت صنعت و معادن
مشاور معاونت توسعه و منابع و پشتبانی وزارت فن آوری و اطلاعات
مدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه صنعتی آرافرم
دارای چندین مقاله و تحقیق در رابطه صنعت و توسعه
دارای چهارده مورد تالیف در صنعت و استاندارد
مشاور عالی معاونت فنی و ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران
رئیس هیات اسکیت استان تهران
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
‏DBA دکترا

روابط عمومي انجمن راگبي