چهار بازیکن و مربی تیم خراسان رضوی در آستانه محرومیت قرار دارندبر اساس اعلام روابط عمومی انجمن راگبی کشور واعلام فدراسیون آسیایی در جریان مسابقات سید 3 آسیا بین ایران و لبنان و رفتار غیر ورزشی بازیکنان در بازی لبنان چهار بازیکن و مربی تیم از شرکت در کلیه مسابقات داخلی و خارجی محروم می باشند که بر اساس اعتراض انجمن در کمیته تجدید نظر در حال برسی می باشد که پس از اعلام نهائی اسامی افراد متعاقبا اعلام میگردد .