آیین نامه مسابقات راگبی 7 نفره آقایان و بانوان
آیین نامه مسابقات راگبی 7 نفره آقایان و بانوان
مسابقات براساس مقررات WR و انجمن راگبي ايران و فدراسيون انجمن هاي ورزشي برگزار مي شود .
تعداد نفرات تيم ها :‌
رده سني مسابقات آزاد مي باشد .
تعداد بازيكنان هر تيم 12 نفر مي باشد و در هر مسابقه5 تعویض میتواند صورت گیرد. به جز7 بازيكن داخل زمين فقط 5ذخيره ، سرمربي ، كمك مربي و سرپرست و در صورت داشتن پزشك (مورد تائيد انجمن ) مي توانند برروي نيمكت ذخيره بنشينند .
هيچ يك از مربيان و كادر فني تيم ها اجازه دخالت در مربيگري و يا همكاري و مشاوره با تيم هاي ديگر در زمان مسابقه را نداشته و فقط اعضاي معرفي شده هر تيم مجاز به نشستن روي نيمكت مسابقات مي باشند .
در هر بازي اگر تيمي به غير از اسامي شركت كنندگاني كه به كميته برگزاري اعلام نموده از بازيكن ديگري استفاده كند ، براي تيم خاطي باخت فني منظور مي گردد.
بازيكني كه براي يك تيم بازي نموده به هيچ عنوان حق بازي براي تيم هاي ديگر را نخواهد داشت . هيچ مربي اجازه مربيگري بيش از يك تيم را نخواهد داشت .
لباس تيم ها و نحوه پوشش بازيكنان :
هر تيم مي بايست داراي دو دست لباس تيره و روشن باشد . لباس بازيكنان بايد از شماره 1 به بالا باشد . بازيكناني كه به عنوان آبرسان و يا كمك در زمانهاي توقف بازي داخل زمين مي شوند ، مي بايست از كاورهاي مخصوص با رنگ مخالف لباس بازيكنان داخل زمين استفاده نمايند .
بازيكنان مي توانند از گارد مخصوص و مجاز (‌براساس قوانين) زير لباس راگبي كه از جنس فايبرگلاس يا فلز نباشد ، استفاده نمايند .
استفاده از وسايل تزئيني مانند ساعت ،‌انگشتر ،‌گردنبند و ....يا هر وسيله اي كه بهره گيري از آنها خطرناك باشد ، غير مجاز مي باشد .
بازيكنان مي بايست در پوشيدن لباس و حفظ ظاهر خود شئونات اسلامي – اخلاقي و ورزشي را رعايت نمايند .
مسئولان برگزاري از حضور تيم ها يا بازيكناني كه پوششان خلاف استاندارد تائيد شده داشته باشد در مسابقات ممانعت بعمل میآورد.
لباس تيم ها شب قبل مسابقات در جلسه فني رويت مي شود .
اگر بازيكني موارد اخلاقي و شئونات اسلامي را رعايت ننمايند و يا هر گونه رفتار غير ورزشي انجام دهد كميته انظباطي و مسئولان مربوطه حاضر در مسابقات در مورد او تصميم گيري مي كنند و شخص خاطي ملزم به اجراي بي قيد و شرط تصميمات گرفته شده مي باشد .
شرايط فني و اختصاصي :
مسابقات در دو زمان 7 دقيقه اي و 2 دقيقه اي استراحت ميان دو نيمه برگزار مي گردد .
در صورت مساوي بودن دو تيم در يك مسابقه بازي در دو وقت 5دقيقه اي دنبال ميگردد و هر تيم بتواند زودتر به امتیاز برسد برنده مسابقه خواهد بود .
تعويض پزشك صرفا در صورتي صورت مي گيرد كه مصدوم دچار خونريزي شود و يا به تشخيص داور و پزشك زمين . حداكثر زمان تعويض پزشكي2 دقيقه مي باشد و بعد از آن تعويض دائم محسوب ميگردد.
در صورتی که تیم از کلیه تعویض هايش استفاده نموده باشد بازیکن جایگزین نمی تواند وارد زمین شود ودر صورت بهبود بازیکن مصدوم به زمین بر می گردد .
هر بازيكني كه كارت زرد دريافت كند به مدت2دقيقه از زمين مسابقه خارج و در محلي كه داور چهارم اعلام ميكند ، مينشيند و زمان ،‌ بعد از نشستن بازيكن بر روي محل مشخص شده محسوب میگردد.
در زمان اخراج بازيكن داراي كارت زرد، چنانچه بطورمثال بازيكني1دقيقه مانده به پايان نيمه اول اخراج موقت شود1 دقيقه باقيمانده در نيمه دوم محاسبه مي شود . اگر در زمانهای پایانی مسابقه باشد برای اولین بازی رسمی بعد محسوب میگردد. بازيكني كه دو كارت زرد دريافت كند بطور دائم از بازي اخراج مي شود و حق شركت در مسابقه بعدي راندارد .
بازيكني كه بطور مستقيم كارت قرمز دريافت كند علاوه بر اينكه از بازي اخراج مي شود بايد محل مسابقه را ترك و در مسابقه بعدي نيز نمي تواند شركت كند و تا تصميم كميته فني مسابقات حق بازي كردن را ندارد ، تا براساس گزارش داوري تصميم گيري شود .
چنانچه تيمي از 3 كارت قرمز در يك بازي دريافت كند براي او باخت فني منظور مي شود و بازي متوقف مي گردد .
در صورتي كه تيمي در يك مسابقه غيبت كند و يا بيشتر از10 دقيقه تاخير كند براي آن تيم باخت فني منظور مي گردد.
بازيكنان ذخيره ، سرپرست و مربي تيم مي بايست در محل نيمكت مشخص شده خود مستقر گردند و حق خروج از منطقه تعيين شده در طول مسابقه را نخواهند داشت .
هيچ يك از بازيكنان و اعضا كادر فني تيم ها در زمان مسابقه تيم ديگر ، حق حضور و نشستن بر روي نيمكت آن تيم را نخواهد داشت .
هيچ بازيكنان ، مربي ، سرپرست و يا بازيكنان روي نيمكت در هنگام انجام مسابقه حق اعتراض و يا حتي صحبت كردن با داورد را ندارند .(‌به استثناي كاپيتان تيم درون زمين (چنانچه موارد فوق روي دهد داور مجاز به دادن كارت زرد يا قرمز به آنها است . ) هر گونه تصميمي كه از طرف مسئولان و كميته انظباطي براي فرد يا تيم خاطي گرفته شود مي بايست بدون مخا لفتي اجرا شود و سرپرست
تيم ملزم به اجراي آن است .
اگر تيمي هر گونه اعتراضي داشته باشد ميبايست اعتراض خود را كتبا و حداكثر ظرف مدت 30 دقيقه بعد از بازي به همراه مبلغ 000/500 ريال ( معادل پنجاه هزار تومان ) توسط سرپرست تيم به سرپرست فني مسابقات تحويل نمايد.
چنانچه تيمي تصميم به انصراف از ادامه بازي داشته باشد مي بايست سرپرست تيم دليل انصراف خود را كتبا به سرپرست فني مسابقات جهت مطرح شدن در كميته انظباطي تحويل نمايند .
در مورد موارد پيش بيني شده بلافاصله مسئول كميته برگزاري ،رئیس سازمان لیگ ومسئول فني مسابقات تشكيل جلسه داد و در مورد آن تصميم گيري مي كند .
مدارك مورد نياز بازيكنان : تيم ها موظف به ارائه مدارك ذيل جهت صدور كارت. میباشند تكميل فرم شركت در مسابقات كه به تائيد كميته راگبي استان و هيات انجمن هاي استان رسيده باشد ،
الزامی میباشد .
يك قطعه عكس : ( كارت بيمه ورزشي مخصوص رشته راگبي در زمان پذيرش جهت دريافت كارت مسابقات الزامي مي باشد) .
جهت بازی بازیکنان زیر 18 سال تیمها موظف به ارائه رضایت نامه رسمی قیم بازیکن می باشند.
ارائه كارت شركت در مسابقات كليه نفرات برای هر مسابقه الزامي است و نفر ات اضافه تيم حق نشستن روي نيمكت ذخيره را ندارد .
توجه: ده روز قبل از شروع مسابقات لیست تمامی افراد هر تیم با مشخص کردن شماره کارت بیمه ورزشی ، تهیه و به ایمیل انجمن راگبی (iran.rugby.fed@gmail.com ) ارسال گردد. (اصل کارتهای بیمه در زمان پذیرش بررسی خواهد شد).
شرايط ميزباني :
ميزبان موظف است به تيم هاي حاضر در مسابقات خوابگاه و ترانسپورت از محل خوابگاه به مسابقات بطور رايگان ارائه نمايد .
زمين مسابقه بايد از جنس چمن طبيعي باشد در صورت مصنوعي بودن با تائيد مسئول برگزاری مسابقه ميباشد ميزبان موظف به خط كشي استاندارد زمين مسابقه است .
گل پست ها بايد داراي حفاظ باشد.
ميزبان موظف است خوابگاه ،تغذیه، آب جهت اسكان عوامل اجرایی و داوران به تعداد 15 نفر آماده نمايد.
میزبان موظف به تامین مکان مناسب با امکانات لازم جهت برگزاری مراسم قرعه کشی و جلسه توجیهی مسولین با سرپرستان و کادر فنی تیمها میباشد ورود تيم ها عصر روز قبل مسابقه است و خروج حداكثر صبح روز بعد از مسابقات است .
هر مسابقه توسط 5 داور برگزار مي شود .داور وسط – 2 داور كنار – يك داور چهارم - منشي –
میزبان موظف به هماهنگی با نیروی انتظامی و پزشک و آمبولانس جهت حضور در کنار زمین در روزهای مسابقه بصورت تمام وقت میباشد. بدون حضور هریک از آنان مسابقات انجام نمی گردد.

شرايط حضور مربيان و كادر فني :
مربيان بايد داراي كارت مربيگري رسمی انجمن و یا فدراسیون جهانی باشند .
مربي ، سرپرست، بازیکن تيم ها حق همراهی ديگر تيم ها را در هیچ لیگی نداشته و در صورت مشاهده باخت فني محسوب مي شود.
تيمهائي كه از پزشك استفاده مي نمايند ميبايست پزشك يا پزشكيار مورد تائيد فدراسيون پزشكي كشور باشد .
كليه مربيان و داوران ميبايست برابر بخشنامه كميسيون ماده 5 وزارت ورزش و جوانان همه ساله در كلاس بازآموزي كه از طرف انجمن برگزار ميگردد شركت نمايند ( کلاس ضربه سرفدراسیون پزشکی )، در غير اينصورت حق مربيگري در ليگ ها را نخواهند داشت .
قابل توجه كليه مسئولين به هيچ عنوان كارتي در محل مسابقات صادر نمي گردد.و کلیه کارتها در محل پذیرش تحویل میگردد.
شرايط كلي :
مسئوليت مسابقات آقایان باآقای داود ایوبی مسئول برگزاری مسابقات وسازمان ليگ راگبی با آقاي سيروس داودي ميباشد .
مسئولیت برگزاری فنی مسابقات آقایان با آقای علی درفکی رئیس کمیته داوران میباشد.

مسئوليت مسابقات بانوان با خانم هما کرم پور مسئول برگزاری مسابقات ميباشد .
مسئولیت برگزاری فنی مسابقات بانوان با خانم سودابه کشت کار رئیس کمیته داوران میباشد.

بازیکنان راگبی کشور در مسابقات لیگ سونزسال 97 در هر تیم که اولین بازی خود را انجام دهند تا پایان سال فقط در تمامی مسابقات 7 نفره و از همان تیم یا استان میتوانند بازی نمایند.
پذیریش تمامی تیمها منوط به معرفی نامه کتبی ازهیات انجمن های ورزشی یا کمیته راگبی استان میباشد، در غیر این صورت به هیچ عنوان تیمی پذیریش نمی شود.
كليه اطلاع رساني در خصوص مسابقات رسما از طريق سايت انجمن اعلام مي شود .
كليه موارد پيش بيني نشده در آئين نامه توسط مسئول برگزاری مسابقت ،كميته فني و سازمان لیگ در محل مسابقات تصميم گيري ميشود .