هفته نامه آوای ورزش ویژه ی راگبیبرای دانلود فایل پی دی اف شماره جدید به آدرس تلگرام مراجعه فرمایید و برای دریافت مجله به ایمیل روابط عمومی انجمن درخواست بفرستید.


تلگرام: https://t.me/iranrugbyassociation

ایمیل: pr.iranrugby@gmail.com