قابل توجه تیم های شرکت کننده در مسابقات تگ راگبی پسران و دخترانقابل توجه تیم های شرکت کننده در مسابقات تگ راگبی پسران و دختران
کلیه تیمهای علاقمند به شرکت در مسابقات تگ پسران و دختران به میزبانی استان گلستان حداکثر تا تاریخ اول مرداد ماه مهلت داشته نسبت به اعلام آمادگی کتبی به انجمن راگبی جهت شرکت در مسابقات اقدام نمایند .
بازیکنان تا 15سال تمام میتوانند در مسابقات شرکت نمایند
تاریخ مسابقات
پسران
ورود 23 مرداد مسابقه 24مرداد خروج صبح 25
دختران

ورود 25 مرداد مسابقه 26مرداد خروج صبح 27