13 بازیکن به اردو تیم ملی 7 نفره اعزامی به سنگاپور فراخوانده شدندروابط عمومی انجمن بر اساس اعلام سر مربی تیم ملی مرتضی رسولی 13 بازیکن به اردو تهران فراخوانده شدند
که دعوت شد گان می بایست روز 29 تیر ماه ساعت چهار بعدازظهر خود را به سرمربی در زمین شماره چهار مجموعه آزادی معرفی نمایند
اسامی دعوت شدگان
مهدی گلناری – افشین سراج – عباس رسول زاده – علی صالحی – قادر زارع – مصطفی قدسیان – امید زارع– غلام شاه حسینی – مجید بختیاری - فرشاد طاهری –علی یاقوتی – مرتضی اسکندری –پوریا رجبی