مونا سمیع نیا به عنوان مسئول مسابقات بانوان انجمن راگبی منصوب شدمونا سمیع نیا به عنوان مسئول مسابقات بانوان انجمن راگبی منصوب شد
بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن بنا به پیشنهاد نایب رئیس بانوان طی حکمی از سوی حسن میرزاآقابیک خانم مونا سمیع نیا به عنوان مسئول مسابقات بانوان انجمن راگبی منصوب شد
سمیع نیا که دارای سوابق تحصیلی فوق لیسانس تربیت بدنی با گرایش مدیریت ورزشی ودانشجوی دکتری تربیت بدنی می باشد.
ودارای مدارک مربیگری و داوری در چندین رشته ورزش بوده .
. همچنین رئیس انجمن از زحمات صادقانه چندین ساله سرکار هما کرم پور تشکر و قدرانی نمود و گفت امیدوارم همواره از تجربیات ارزنده ایشان در بخش های دیگر راگبی کشور بهرمند گردیم