تیم خراسان رضوی قهرمان تگ راگبی کشور شدمسابقات تگ راگبی قهرمانی دختران کشور.. زیر 15 سال.. که در گرگان جریان داشت با درخشش تیم خراسان رضوی همراه شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن راگبی، این مسابقات با حضور 8 تیم در مجموعه ورزشی شهدای گلستان شهرستان گرگان برگزار شد.
در پایان تیم خراسان رضوی به مقام نخست رسید. تیم البرز دوم شد و گلستان میزبان رقابتها مقام سوم را بخود اختصاص داد.