قابل توجه تمامی تیمهاقابل توجه تمامی تیمها
آخرین مهت اعلام آمادگی تیمهای زیر 18 سال آقایان و بانوان و 15 نفره آقایان و بانوان حداکثر تا پایان روز 17 شهریور می باشد و پس از تاریخ اعلام شده به هیچ وجه تیمی اضافه نمی گردد .
تیمهای دارای مجوز باشگاهی و منتخب استانها می توانند در مسابقات شرکت نمایند.