پايان كلاس مربيگري راگبي ويژه بانوان در استان لرستانيك دوره مربي گري درجه ٣ راگبي ويژه بانوان در تاريخ ١٩ و ٢٠ مهرماه به ميزباني شهرستان دورود در استان لرستان برگزار شد. در اين دوره كه به مدرسي خانم بيارجمندي و با حضور ١٥ شركت كننده برگزار شد، جناب اقاي سلاطي، رئيس هيات انجمن هاي ورزشي استان،جناب اقاي جناب اقاي موسوي، رئيس هيات انجمن هاي ورزشي دورود،جناب اقاي بهاروند،دبير هيات انجمن هاي ورزشي استان و سركار خانم فلاحي مسئول امور بانوان شهرستان دورود از اين دوره بازديد كردند و صحبت هايي پيرامون حمايت بانوان مستعد استان انجام شد. با تشكر ويژه از سركار خانم پاپي مدير دوره و مسئول اموزش هيات انجمن هاي ورزشي استان. انجمن راگبي ايران اميدوار است شاهد حضور ورزشكاران و تيم هاي بانوان اين استان در مسابقات سال اينده باشيم.