مسابقات بانوان البرز بمناسبت هفته تربیت بدنیدر روز جمعه مورخ 27 مهر به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقه راگبی وتگ راگبی با میزبانی ورزش و جوانان غرب استان البرز و با حضور آقای محبی مسئول ورزش غرب البرز
آقای حیاطی مسئول انجمن های غرب البرز
خانم حسنی نایب رئیس انجمن غرب البرز
خانم سحر ادیب سرداور مسابقه
در دو رده سنی بزرگسال و نوجوان در زمین چمن محمدشهر به صورت جدول دوره ای به رقابت پرداختند که نتایج آن به شرح زیر میباشد .
در رده سنی بزرگسال( راگبی)
مقام اول تیم نگین خودروکد 419
مقام دوم تیم اسپادانا
مقام سوم تیم پرسپولیس کمالشهر
در رده سنی نوجوان (تگ راگبی)
مقام اول تیم شاهد نرجس
مقام دوم تیم آتیه
مقام سوم تیم فاطمه پزشکی
در پایان مسابقات حکم و مدال از طرف انجمن غرب کرج به تیم های اول تا سوم اهدا شد