قم قهرمان زیر 18 سال پسران کشورمسابقات قهرماني كشور پسران زير ١٨ سال 25 آبان جمعه با حضور شش تيم سيرجان، تبريز، پارت، داتيس، قم و زنجان در ورزشگاه حيدريان به ميزباني استان قم خاتمه يافت. تيم هاي حاضر در دور اول در دو گروه به صورت دوره اي بازي كردند كه در نهايت تيم هاي تبريز و سيرجان به رده بندي و قم و داتيس به فينال مسابقات راه پيدا كردند.
نتايج مسابقات :
پارت ٢٠ - ٠ زنجان
قم ٢٤ - ٠ سيرجان
داتيس ١٥ - ٠ تبريز
پارت ٠ - ٤٠ سيرجان
داتيس ٤٠ - ٠ پارت
تبريز ٣١ - ٠ زنجان
قم ٤٥ - ٠ زنجان
داتيس ٣١ - ٧ سيرجان
تبريز ٠ - ١٧ قم
نتيجه ي مسابقه رده بندي:
تبريز ١٠ - ٠ سيرجان
نتيجه ي مسابقه فينال :
قم ١٠ - ٧ داتيس
در پايان جوايز توسط حسن ميرزااقابيك، رييس انجمن، اقاي رضوي معاون ورزش و جوانان اداره كل استان قم، اقاي توكلي، رييس هيات انجمن هاي ورزشي استان قم و اقاي ساري خاني دبير هيات انجمن هاي ورزشي به سه تيم قم، داتيس و تبريز كه به ترتيب اول تا سوم شدند اهدا شد. تيم هاي زنجان و پارت نيز به ترتيب مقام پنجم و ششم مسابقات را بدست اوردند
بهترین های این مسابقات
قم : حسین سعادت
داتیس : محمد جواد فولادوند
تبریز : اکبر موسی پور
سیرجان : محمدامین پو‌صادقی
پارت : برسام باقرزاده
زنجان : میلاد ترابی