فارس قهرمان اولین المپیاد نخبگان پسر کشور شد١٠٨ ورزشكار زير ١٥ سال راگبي باز در قالب ٩ تيم از شهرهاي تبريز، قم، تهران، توابع تهران، زنجان، شيراز، ايلام، گلستان و خراسان جنوبي در استان گلستان به رقابت پرداختند. اين رقابت با حضور نمايندگان وزارت ورزش، مسئولان ورزش استان ميزبان و مسئولان انجمن راگبي برگزار شد كه در نهايت تيم هاي شيراز، توابع تهران و قم به ترتيب اول تا سوم شدند و تيم هاي تهران، گلستان، زنجان، تبريز، خراسان جنوبي و ايلام به ترتيب مقام هاي چهارم تا نهم را كسب كردند.
بهترين هاي تيم ها از نظر كادر فني
شيراز : حضرت گل ملكي
خراسان جنوبي : اميررضا فغاني
تهران : عليرضا الله مرادي
قم : محمدمهزي اسدزاده
گلستان : عليرضا ميرزائيان
ايلام : كيانوش نوروزي
توابع تهران: اميرحسين احمدي
زنجان : مهدي غفاري
تبريز: امين عيني