دختران گلستان بر بام اولین المپیاد ایستادمسابقات (دختران) المپياد نخبگان راگبي كشور
١١ تيم زير ١٥ سال راگبي از استان هاي قم، تهران، زنجان، خراسان رضوي،گلستان،خراسان جنوبي، البرز، كرمان،هرمزگان،اردبيل و مازندران در استان گلستان به رقابت پرداختند. اين رقابت با حضور نمايندگان وزارت ورزش، مسئولان ورزش استان ميزبان و مسئولان انجمن راگبي برگزار شد كه در نهايت تيم هاي گلستان، خراسان رضوي و البرزبه ترتيب اول تا سوم شدند و تيم هاي كرمان، هرمزگان، خراسان جنوبي، تهران، اردبيل، قم، زنجان، مازندران به ترتيب مقام هاي چهارم تا يازدهم را كسب كردند.
هفت نفر برتر مسابقات از ديدگاه كادر فني:
فاطمه خاری / گلستان
حديث احمدي / البرز
ستايش شجاعي / كرمان
آنيتا رئوفي / تهران
فاطمه سادات شرفي / خراسان رضوي
مهلا شكوري / هرمزگان
زهرا شيردل / خراسان جنوبي