تجلیل از یک پیشکسوت راگبی گلستان در مراسم پایانیتجلیل از مجید میهن دوست یکی از پیشکسوتان راگبی در استان گلستان وخبر نگار خبرگزاری ایرنا در مراسم المپیاد استعداد های برتر بپاس یک دهه تلاش در عرصه ورزش و رسانه در روز پایانی مسابقات توسط حلیم شرعی دبیر فدراسیون انجمن های ورزشی و میرزاآقابیک رئیس انجمن راگبی به نمایندگی از خانواده راگبی انجام شد