محمد علیپور با 34 رای رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی شدجناب دکتر محمد علیپور
ضمن تشکر از اعتماد اعضای مجمع و انتخاب شما را به ریاست فدراسیون انجمن های ورزشی را تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیقات روز افزون جنابعالی را مسئلت داریم