حضور کاپیتان تیم ملی بانوان و رئیس انجمن در مرکز توان بخشی معلولینبامداد ۲۱ دی ماه، ریاست انجمن راگبی کشور میرزاآقابیگ بهمراه بانوی ملی پوش خانم فرشته سارانی به همت باشگاه راگبی پارت از مرکز توانبخشی معلولین ذهنی تهران بازدید کردند