6 2 بازیکن برای حضور در مسابقات غرب آسیا در 14 فروردین 98 در کشور قطر معرفی شدندبر اساس اعلام روابط عمومی از سوی نازنین حسینی سر مربی تیم ملی بانوان ایران و تائید کمیته فنی بانوان26 بازیکن برای اردو اول معرفی شدند که در پایان این مرحله 16 بازیکن به اردوی بعد دعوت خواهند شد.
دعوت شدگان می بایست تا تاریخ 6 بهمن کپی رنگی پاسپورت خود را به ایمل انجمن ارسال نمایند.
تاریخ و محل اردو متعاقبا اعلام میگردد.
نیلوفر هروی - سودابه سبحانی -.ویدانریمانی - .مهدیه کریمی- .زهرا ایما حسینی - زهرا راستگو مقدم (خراسان رضوی)
آزاده صیدی - شیدا اسکندری-.نگین ذاکری - مهدیه دهقان - اسما فخری - سمانه زمانی (تهران)
. شیدا داداشی ،.هانیه علی نژاد (گلستان)
کیمیا عامری - کوثر لشکری - .اسما سنجری(کرمان)
صبا حیاتی-.شقایق جاذبی - زهرا خادم پور- مهرسا خلفی – پروین گراوند (البرز)
.عاطفه لکی (ارومیه)
. زهرا محمدی – فاطمه زارع (فارس)
. مرضیه نعمت زاده (هرمزگان)
کادر فنی
سرمربی: نازنین حسینی
کمک مربیان: زهره عینی، زینب صابری
سرپرست: سارا چشمی