از 15 اسفند اردوی دوم بانوان در شهرستان آملقابل توجه بازیکنان تیم ملی بانوان
روابط عمومی انجمن اعلام کرد نفرات دعوت شده تیم ملی بانوان می بایست عصر 15 اسفندماه در شهرستان آمل ( جاده آمل ، تهران کلیومتر 7 جنب رستوران و پمپ بنزین نارنجستان) اردوگاه شهید با هنر خود را به کادر فنی معرفی نمایند.
و همچنین جلسه کمیته های راگبی استان مازندران در روز جمعه 17 اسفند ساعت 11 صبح با حضور میرزاآقابیک رئیس انجمن ، سیلم بهرامی رئیس هیات انجمن های ورزشی استان مازندران و تمامی مسئولین کمیته شهرستانهای استان در محل اردو گاه شهید باهنر برگزار می گردد .
نفرات دعوت شده
آزاده صیدی – شیدا داداشی – نگین ذاکری – صبا حیاتی – مهدیه دهقان – عاطفه لکی – هانیه علینژاد – شیدا اسکندری – شقایق زینعلی – زهرا راستگو مقدم – زهرا ایما حسینی – اسما سنجری – شقایق جاذبی – نیلوفر هروی – اسما فخری – سودابه سحابی