میرزاآقابیک مازندران با همدلی و همبستگی می تواند قطب راگبی ایران شودجلسه مشترک رئیس کمیته های راگبی شهرستانهای مازندران با حضور رئیس انجمن و رئیس هیات انجمن های ورزشی این استان ظهر جمعه در محل اردوی تیم ملی بانوان در آمل برگزار شد و دراین جلسه کمیته ها از مشگلات و شرایط راگبی در این استان گزارشی ارائه نمودند و سپس میرزاآقابیک گفت در شرایط همدلی و حمایت یکدیگر مازندران با توجه به حمایت سلیم بهرامی رئیس هیات انجمن های ورزشی می تواند در آینده جایگاه خوبی در راگبی بدست آورد و در ادامه جلسه در مورد نحوه حضور باشگاه ها و تیم های استانی اعلام کرد همه باید تحت نظر هیات انجمن های ورزشی شهرستانهای خود و هماهنگی با هیات انجمن های استان حرکت کنند و در خاتمه نیز از هیات انجمن های ورزشی استان مازندران و شهرستان آمل بخاطر قبول میزبانی تشکر کرد و گفت امیدوارم در مدت حضور تیم ملی و کادر فنی آن بانوان این استان حداکثر استفاده را نمایند