حافظ صالحی رئیس کمیته راگبی گلستان شدحافظ صالحی رئیس کمیته راگبی گلستان شد
روابط عمومی انجمن اعلام نمود بر اساس درخواست هیات انجمن های ورزشی استان گلستان با صدور ابلاغ از سوی رئیس انجمن آقای حافظ صالحی بعنوان رئیس کمیته راگبی استان گلستان منصوب شد.
در این رابطه میرزاآقابیک رئیس انجمن از چندین سال تلاش خانم دکتر نازنین حسنی که در سه سال پیاپی بهترین کمیته استان های کشور در بخش بانوان شده تشکر و قدردانی نمود و گفت قطعا از تجربیات ایشان در بخش تیم های ملی استفاده خواهیم نمود و همچنین برای صالحی آرزوی توفیق و خدمت بیشتر به جامعه راگبی نمود.