ابراز همدردی اعضا کنفدراسیون راگبی آسیا با ملت شریف ایرانحسن میرزاآقابیک رئیس انجمن راگبی ضمن ابراز همدردی با مردم شریف مناطق سیل زده و آرزوی صبر برای خانواده هایی که عزیزان خود را از دست داده و روز های بهتر برای تمامی مردم ایران ، تشکر خود رااز خانواده راگبی که در امر امداد رسانی در برخی از مناطق آسیب دیده ازهیچگونه تلاشی دریغ نکرده اعلام نمود
وی همچنین از آقا حسین رئیس کنفدراسیون آسیا و اعضای آن بخاطر همدردی آنان و ارسال پیام های جداگانه تشکر نمود .