انجمن کشوری راگبی برگزار میکند اولین دوره داوری درجه ۲ ملی سال ۹۸ آقایان و بانوانانجمن کشوری راگبی برگزار میکند ا
اولین دوره داوری درجه ۲ ملی سال ۹۸ آقایان و بانوان
تاریخ برگزاری :۱۸ لغایت ۲۱ تیر ماه
داورانی که قصد شرکت در دوره برای ارتقا سطح دارند میبایست حداقل ۱۵ مسابقه رسمی را قضاوت کرده باشند( داور وسط یا کنار )
داورانی کارت درجه ۳ ملی را دارند برای قضاوت در بازی های سال ۹۸ گذراندن این دوره الزامی میباشد
داورانی که گواهی لول ۱ بین المللی را دارند،گذراندن دوره درجه ۲ ملی برای قضاوت در بازی های سال ۹۸ الزامی میباشد
متقاضیان برای ثبت نام عکس فیش واریزی به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به شماره حساب👇
۰۱۰۷۴۸۴۸۹۸۰۰۷ بانک ملی شعبه نمایشگاه بین‌المللی بنام فدراسیون انجمنهای ورزشی
را ارسال نمایند.
مدارک مورد نیاز
کپی شناسنامه
کپی کارت ملی
دو قطعه عکس
کپی اخرین مدرک تحصیلی
برای آقایان ارائه اصل عدم اعتیاد و سو پیشینه برای بانوان عدم اعتیاد برابر ضوابط وزارت ورزش و جوانان ازامی است
جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید