حضور نماینده فدراسیون جهانی راگبی در رقابتهای ساحلی قهرمانی کشور تیم "شهر ری "بر بام قهرمانی تکیه زد
ششمین دوره رقابت‌های راگبی ساحلی قهرمانی کشور با حضور "نماینده فدراسیون جهانی راگبی در آسیا "برگزار شد که با قهرمانی تیم شهرری بکار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی انجمن ، این رقابتهای مهیج و تماشایی در زمین ساحلی استادیوم تختی تهران در حضور " ریدزل
ست "و با شرکت ۹ تیم(داتیس - کنگره‌۶۰ - تهران‌کلاب - تنکابن - لرستان - پارت - نور - شهرری- بابلسر) از استان‌های مختلف کشور برگزار شد.
مسابقات امسال در دور اول در۳ گروه ۳ تیمی آغاز شد و از هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود کردند . سپس تیم های صعود کننده در دو گروه ۳ تیمی قرار گرفتند که در پایان رقابت‌های این مرحله ، تیمهای اول هر گروه با تیمهای دوم گروه دیگر بصورت ضربدری به رقابت پرداختند و تیمهای برنده به فینال راه یافتند.
در نهایت دوتیم شهرری و کنگره ۶۰ در فینال به مصاف یکدیگر رفتند که تیم شهرری با شکست تیم کنگره‌۶۰ موفق به کسب مقام قهرمانی این دوره شد.
رده‌بندی تیم‌ها:
شهرری 1
کنگره‌۶۰ 2
داتیس و تهران‌کلاب(مشترک) 3
تنکابن 4
پارت 5
بابلسر 6
لرستان 7
نور 8
درپایان مسابقات حسن اقابیک رئیس راگبی کشور از تلاش داوران ، ورزشکاران ، برگزارکنندگان مسابقات و مدیریت مجموعه تختی و همچنین نماینده سنگاپوری و مسلمان فدراسیون جهانی راگبی در قاره آسیا تقدیر و تشکر کرد.
شایان ذکر است دررقابتهای سال گذشته تیمهای : کنگره ۶۰ - داتیس تهران و مازندران مقامهای اول تا سوم را کسب کردند