حامد اکرمی به سمت دبیر انجمن راگبی منصوب شدروابط عمومی انجمن اعلام کرد با توجه به استفای آقای مهدی ممتاز امیری در اردیبهشت ماه از سوی رئیس انجمن راگبی حامد اکرمی به سمت دبیر انجمن منصوب شد.
اکرمی فوق لیسانس تربیت بدنی و مدرس دانشگاه و مربی بدنسازی تیم های ملی سه گانه وبدنساز تیم های پایه در راگبی میباشد.
همچنین میرزاآقابیک از تلاش های امیری بخاطر فعالیت در این مدت و برگزاری مسابقات ساحلی تشکر و قدر دانی نمود
رئیس انجمن گفت از مهمترین برنامه های اکرمی انسجام کمیته های راگبی استانها و برگزاری منظم جلسات هیات رئیسه و پیگری امور برنامه های کمیته های انجمن می باشد