خانواده بزرگ راگبی کشور روز جمعه در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت خواهد کردبه گزارش روابط عمومی انجمن، خانواده بزرگ راگبی روز ۱۰ خرداد همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در دفاع از مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین و مقابله با صهیونیست و استکبار جهانی در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور خواهند یافت و در کنار آحاد ملت اسلامی انزجار خود را از رژیم اشغالگر قدس و حامیانش اعلام خواهند داشت