استان هرمزگان ميزبان کمیته توسعه انجمن راگبي ايرانبر اساس گزارش روابط عمومی انجمن
در راستاي اهداف كميته توسعه و با حمايت رئيس انجمن راگبي، ميرزاآقابيك و استان هرمزگان، اين استان ميزبان كارگاه بازآموزي تئوري و عملي راگبي ويژه ي بانوان است. شهر بندر عباس كه يكي از شهرهاي فعال در زمينه توسعه راگبي محسوب ميشود به مدت سه روز با برگزاري كارگاه تئوري با حضور بازيكنان و مربيان در تمام رده هاي سني، بازديد از فعاليت باشگاه ها و تيم هاي فعال استان، فستيوال تگ راگبي و راگبي به كار خود ادامه ميدهد.
با توجه به جلسات نماينده انجمن، بيارجمندي با رئيس هيات انجمن هاي ورزشي هرمزگان، سردار صالحي، معاونت ورزش و جوانان، خدامي و به همت رييس و نايب رئيس كميته راگبي هرمزگان، اميني زاده و عباسي،شروع مجدد فعاليت پسران استان و افتتاح فعاليت جزيره قشم در زمينه راگبي در روزهاي آتي در دستور كار قرار گرفت