قابل توجه تیمهای 7 نفره آقایانروابط عمومی انجمن اعلام کرد با توجه به برنامه ریزی سازمان لیگ آقایان تمامی تیمهای علاقمند به شرکت در مسابقات 7 نفره آقایان که در تاریخ 3و4 مرداد ماه در تبریز برگزار می گردد می بایست تا پایان روز 10 تیرماه مراتب اعلام آمادگی خود را از طریق کمیته راگبی استان ، یا هیات انجمن های ورزشی استان مربوطه و باشگاه های دارای مجوز راگبی از طریق مدیر عامل خود به ایمل انجمن ارسال نمایند بدیهی است پس از تاریخ اعلام شده تیمی اضافه نمی گردد
Iran.rugby.fed@gmail.com