پایان کلاس مربیگری و داوری گلستانکلاس مربیگری و داوری درجه ۳ د رتاریخ ۱۲،۱۳،۱۴ تیرماه ۹۸ در استان گلستان ،شهرستان گرگان با حضور ۱۴ شرکت کننده آقا و خانم از استانهای گلستان، تهران ،خراسان رضوی،مازندران و با مدرسی خانم آیناز دماوندی کمالی در بخش مربیگری و خانم سودابه کشتکار در بخش داوری برگزار شد.
در پایان این دوره از شرکت کنندگان امتحان عملی و تئوری در هر دوبخش گرفته شد و به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره از طرف هیئت انجمنهای ورزشی استان گلستان اهداء گردید.