حضور خانم دکتر حسینی در اجلاس آسیاحضور خانم دکتر حسینی در اجلاس آسیا با محور های گسترش راگبی در آسیا که از تاریخ 5 تا 7 جولای در کشور مالزی برگزار شد که اهداف برگزاری آن به شرح ذیل بوده است:
1_ انتخاب بهترین خط مشی برای ماندگاری مدارس راگبی، داوران، بازیکنان،مربیان و...توسط هرکشور
2_ ایجاد محتوای دیجیتالی
3_عضویت در کمپین Brandhub
4_ گسترش همکاریهای منطقه ای
5_تکنیکهای Gir
6_آنالیز توسعه راگبی با استفاده از تکنیک