قابل توجه تیم های دختران زیر 18 سالبا توجه به برگزاری مسابقات بانوان زیر 18 سال کشورکه در تاریخ 17و18 مرداد ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می گرددتمامی استانها می توانند حد اکثر تا تاریخ 5 مرداد ماه آمادگی خود را به ایمل انجمن ارسال نمایند شایان ذکر است در پایان مهلت داده شده هیچ تیمی پذیرش نمی گردد