کرمانشاه بر بام راگبی ایران ایستادبه گزارش روابط عمومي انجمن راگبي ايران،مسابقات ليگ برتر بانوان در روز يكشنبه با حضور ١٦تيم در چهار گروه چهار تيمي و با ٢٤ بازي در مرحله مقدماتي به پايان رسيد،در ادامه اين رقابت ها از گروهA تيم هاي(تهران راگبي،شريعت نوين خراسان) ،گروهB(داتيس،كرمانشاه)،گروهC(گلستان،آينده سازان داتيس)،گروهD(كرمان،طبس) به ترتيب تيم هاي اول و دوم گروه شدند و بصورت mwدر گروه هاي ٤تايي قرار گرفتند، گروهA(تهران راگبي،كرمانشاه،گلستان،طبس) و در گروه B(شريعت نوين خراسان،داتيس آينده سازان،داتيس،كرمان) كه پس از انجام ١٢ بازي در اين مرحله تيم هاي اول و دوم گروه بصورت ضربدري براي مشخص شدن رده بندي و فينال باهم رقابت كردند،پس از انجام اين بازيها تيم كرمان و گلستان به ترتيب به مقام پنجم و ششم دست يافتند و تيم هاي آينده سازان داتيس،طبس در رده هفتم و هشتم قرار گرفتند،در آخرين ديدار مرحله ضربدري اين دوره از مسابقات تيم كرمانشاه موفق شد تا ديگر حريف خود خراسان را شكست داده و به فينال برسد و همچنين خراسان به ديدار رده بندي بسنده كرد،تيم داتيس در يك بازي حساس موفق شد تا تهران راگبي را از ميان بردارد و به فينال راه يابد.
در پايان اين دو ديدار تهران راگبي در بازي رده بندي مغلوب تيم شريعت نوين خراسان شدو به ترتيب به مقام سوم و چهارم دست پيدا كردند.
آخرين ديدار از سري رقابت هاي ليگ برتر بانوان با قهرماني تيم كرمانشاه به پايان رسيد و تيم داتيس عنوان نايب قهرماني را از آن خود كردند.
تيم كرمانشاه با اين قهرماني دهمين دروه است كه موفق شده تا در جايگاه نخست قرار گيريد