قلبل توجه تیمهای شرکت کننده در دومین دوره مسابقات المپیاد🔷🔶 آغاز ثبت نام مستعدین برتر در سامانه ملی مبین وزارت ورزش و جوانان
🔹کلیه هییتهای ورزشی شرکت کننده در دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور از فردا در سامانه اقدام به ثبت اطلاعات خود شوند و پس از تاییدیه کارت شناسایی حضور در رقابتها را اخذ نمایند.
🔸🔹نکته مهم
سرپرستان تیمهای ورزشی در رشته های مختلف در المپیاد بخش دختران و پسران با مراجعه به واحد اداره فناوری و آمار اداره کل ورزش و جوانان استانهای خود رمز آی دی رو دریافت نمایند و اطلاعات خواسته شده در سامانه را وارد نمایند.
🔻در دومین دوره المپیاد پس از جمع آوری و دسته بندی تیمهای حاضر از سوی ۳۸ فدراسیون ورزشی در ۹۹ رشته ورزشی مقرر است برای اولین بار، ۳۹ هزار نفر در بخشهای مختلف " ورزشکاران ، مربیان ، سرپرستان ، عوامل فنی و اجرایی " جهت شرکت در بزرگترین پروژه ملی ورزش کشور ثبت در سامانه شوند.
🔹🔸این سامانه تا مورخه ۲۶ مرداد باز است و قابل تمدید نمی باشد