قابل توجه تیم های 15 نفره آقایان و بانوان
بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن جهت هماهنگی با میزبان ها و برنامه ریزی نحوه برگزاری مسابقات کلیه تیم های شرکت کننده می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری 27 مرداد مراتب آمادگی خود را که توسط کمیته راگبی استان، هییت انجمن های ورزشی وباشگاه های مستقل دارای پروانه به ایمیل انجمن ارسال نمایند. شایان ذکر است پس از مهلت اعلام شده هیچ تیمی پذیرش نخواهد شد و صرفا تمامی اعلام آمادگی ها از طریق ایمیل قابل پذیرش است. در مسابقات 15 نفره چون مسابقات به صورت باشگاه یا استان می باشد بازیکنان صرفا در استان خود می توانند تحت عنوان تیم منتخب استان در مسابقات حاضر باشند ( در خصوص بانوان پس از اعلام آمادگی تیم ها و بررسی توسط کمیته مسابقات شرکت به صورت باشگاهی یا منتخب استان اعلام خواهد شد). ضمنا بازیکنانی که در مسابقات هفت نفره آقایان و بانوان برای تیم استان یا باشگاهی از استان بازی کرده اند، صرفا در این مسابقات در همان استان (منتخب استان) یا باشگاهی از آن استان می توانند شرکت کنند.