تیم داتیس تهران قهرمان شدمسابقات راگبی دختران زیر 18 سال کشور با قهرمانی تیم داتیس تهران همراه شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن راگبي ايران ، این مسابقات به میزبانی تهران برگزار شد که طی ١٥ مسابقه بصورت دوره اي و با توجه به امتيازات كسب شده تيم ها ، داتیس، دانشگاه آزاد کیش و تهران راگبي به ترتیب عناوین اول تا سوم را بخود اختصاص دادند.
داتيس ٢٠ امتياز... اول
دانشگاه ازاد كيش ١٧ امتياز... دوم
تهران راگبي ١٢ امتياز... سوم
شريعت نوين خراسان ١١ امتياز... چهارم
گلستان ٩ امتياز... پنجم
زنجان ٥ امتياز... ششم