22 مرداد جلسه کمیته فنی برگزار شد✅جلسه کمیته فنی با حضور میرزاآقابیک رئیس انجمن ، سلامی عضو هیات رئیسه فدراسیون و انجمن ، اعرابی کارشناس خبره هیات رئیسه ، اکرامی دبیر انجمن ، سمیع نیا کمیته مسابقات و ناهید بیارجمندی مسئول توسعه در روز سه شنبه 22 مرداد برگزار گردید و تصمیمات زیر اتخاذ شد
🔻🔻🔻🔻
1- در خصوص اعتراض کرج مقرر شد هر تصمیمی هیات انجمن های ورزشی و کمیته راگبی استان البرز در مورد مربی اتخاذ نماید در انجمن لحاظ گردد
2 – مقرر گردید با توجه به شرایط بد ارسال مدارک و چک کردن مدارک منبعد به غیر از المپیاد تمامی مدارک از طریق ایميل انجمن انجام گردد و در زمان پذیرش برای رده های سنی پس از کنترل نهايی کارت های شرکت در مسابقات تحویل تیم ها گردد
3 – به چهار تیم آقایان که مربیان آنها در مسابقات اخیر آسيب ضربه سر نداشته تذکر داده شود و انجمن موظف است سریعا یک دوره کلاس ضربه سر برگزار نماید .
4 – در تمامی مسابقات بعدی کمیته فنی انجمن بر اساس مقرارات فدراسیون جهانی در محل مسابقات تصمیم گیری می نماید .
5- در مسابقات آتی در بخش بانوان و آقایان هر تیم شرکت کننده باید یک داور به روز و فعال همراه خود داشته باشد و چند داور مورد نیاز جهت قضاوت توسط رئیس کمیته داوران دعوت می شوند که هزینه رفت و آمد آنان با قطار به همراه حق الزحمه پرداخت می گردد
6- فرم ارزشیابی پیشنهادی کمیته توسعه به اعضا داده تا ظرف مدت سه روز نظر خود را اعلام وفرم مربوطه در کانال توسعه جهت نظر سنجی قرار گیرد تا ارزشیابی فعالیت استانها در آینده بر آن اساس لحاظ شود
7- تیمهای 15 نفره آقایان و بانوان تا 10 شهریور مهلت داشته آمادگی خود و اسامی بازیکنان را به همراه یک قطعه عکس و مدارک مربیان خود شامل کارت مربیگری و ضربه سر به ایميل انجمن ارسال نمایند