خراسان رضوی قهرمان دومین المپیاد نخبگان دختر شد. مسابقات المپياد ايكس راگبي با قهرماني خراسان رضوي به پايان رسيد

اين مسابقات با شركت ١٠ تيم در استان گلستان برگزار شد كه مقام هاي كسب شده به ترتيب به شرح ذيل مي باشد.
خراسان رضوي
تهران
گلستان
هرمزگان
اردبيل
ياسوج
زنجان
مازندران
البرز
قم