ورود راگبی به دروس عملی ( اختیاری ) در دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهربا تلاش های عباس رسول زاده قهرمان تیم های ملی راگبی آقایان و باشگاه کنگره 60 و حمایت های دکتر حاج رسولی و تائید مدیر کل آموزش دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر از بهمن ماه 1398 ورزش راگبی به دورس عملی ( اختیاری ) اضافه گردید که این مهم می تواند گام موثری در علمی شدن این رشته المپیکی بر دارد
حالا راگبی در خانه اول خود دیگر در انزوا نیست و با اعلام قبلی دکتر جوانمرد مدیر کل ورزش دانشگاه های آزاد اسلامی کشور راگبی در مسابقات سراسری قهرمانی دانشگاه آزاد در دو بخش آقایان و بانوان قرار گرفته بود که مقرر است در اسفند ماه مسابقات کشوری به میزبانی دانشگاه آزاد گلستان برگزار گردد