انجمن اسامی برترین های پسران دومین مسابقات المپیاد استعدادهای ورزش کشور را اعلام کردروابط عمومی انجمن اسامی برترین های پسران دومین مسابقات المپیاد استعدادهای ورزش کشور را اعلام کرد
انجمن راگبی پس از همااهنگی های لازم با دفتر استعدادیابی وزارت ورزش و فدراسیون انجمن های ورزشی برنامه ی تمرینی مستعدین را اعلام خواهد نمود
احمد سنجرزهی – زید رئسی – سیف خرسند – الیاس سنجر زهی ( سیستان و بلوچستان )
مهدی لطفی تانی – امیررضا فغانی – محسن قنبری – امیرعلی غلام زاده – محسن افسری منش (خراسان جنوبی)
امیرحسین محمدصادقی – شهرام نوائی – امیررضا آل طه – مهدی حسینی ( آذربایجان شرقی )
متین یوسفی – امیرمحمد زحمتکش –( هرمز گان)
صالح کلاسنگیانی – یاسین زرگری – ماهان کلاسنگیانی – یاسین خالو حسینی (گلستان )
پارسا محمدی – هادی میرعالی – معین واحدی – امیرعلی باقرزاده – امیر غفاری ( تهران )
سید مجید موسوی – حضرت گل ملکی – محمدمهدی اسدی – امیرحسین کرمی ( فارس )
علی مظفری – مهدی نوروزی – احسان رزجی - علی قنبری (توابع تهران )
امیر شهسواری – ابوالفضل معروفی – محمد رودباری – مهدی بی آلایش ( قزوین )