اسامی برترین های دختران دومین مسابقات المپیاد استعدادهای ورزش کشور را اعلام کرد
روابط عمومی انجمن اسامی برترین های دختران دومین مسابقات المپیاد استعدادهای ورزش کشور را اعلام کرد
انجمن راگبی پس از همااهنگی های لازم با دفتر استعدادیابی وزارت ورزش و فدراسیون انجمن های ورزشی برنامه ی تمرینی مستعدین را اعلام خواهد نمود
ملینا خیاط کهوئی - فاطمه سادات شرفی - ملیکا فتحعلی پور - مهسا داغستانی ( خراسان رضوی )
یگانه امانی مقدم - سیده زهرا طاهری خجین - آنیتا حاجی اسفندیاری ( البرز)
فرناز حاجی پور - پریا آزاده زعیم - اسما جمالی - حدیثه احمدی ( تهران )
سیده آلا سیدی - رقیه عباسی ( قم )
ماهین بهرامی - فاطمه خاری ( گلستان )
مهسا مهاجری (زنجان)
صبا اسکندری خانقاهی ( مازندران )
هانیه نعمت نژاد - محدثه شعاع اردبیلی ( اردبیل )
مهسا داوودی - فاطمه صالحی - تارا بنت الهدی ( هرمزگان )
فریبا هدایتی مقدم - الهه بدیعی مطلق ( کهگیلویه و بویر احمد )