تهران قهرمان مسابقات تگ راگبی دختران کشور مسابقاتی که همه قهرمان بودندمسابقات تگ راگبي دختران زير ١٣ سال كشوري
مسابقات رده پايه راگبي ايران تحت عنوان تگ راگبي در استان گلستان با قهرماني تهران به پايان رسيد. اين مسابقات كه با هدف جذب، توسعه و گسترش راگبي با ٧ تيم تهران راگبي،گلستان، عقاب، آوات، تك ستاره قائمشهر، داتيس و نفت هرمزگان برگزار شد كه به ترتيب تهران راگبي، گلستان و عقاب هرمزگان مقام هاي اول تا سوم را كسب كردند.
مسابقات راگبي در ايران تحت عناوين زير برگزار مي شود.

آقايان : هفت نفره بزرگسالان، ١٥ نفره بزرگسالان، زير ١٨ سال، ايكس راگبي (زير ١٦ سال)، تگ راگبي(زير ١٣ سال) و ساحلي بزرگسالان.
بانوان: هفت نفره بزرگسالان، ١٥ نفره بزرگسالان، زير ١٨ سال، ايكس راگبي (زير ١٦ سال)و تگ راگبي(زير ١٣ سال)