مسئولین توسعه مناطق کشور معرفی شدندروابط عمومي انجمن اعلام كرد به منظور هماهنگي هاي بيشتر در كميته توسعه و تسريع در روند توسعه راگبي در ايران ،استان ها براي پيگيري امور خود با مسئول مربوط به استان خود در ارتباط باشند.
1⃣خراسان رضوي - شمالي - جنوبي - سمنان - گلستان (خانم مونا سميع نيا)
2⃣ بوشهر - هرمزگان - كرمان - فارس - خوزستان ( آقاي معين سركاري )
3⃣ قم - تهران - مازندران - البرز - قزوين (خانم مهديه دهقان)
4⃣ يزد - ايلام - لرستان - اصفهان - چهارمحال- كهگيلويه (آقاي افشين سراجي)
5⃣ اردبيل - آذربايجان غربي - آذربايجان شرقي - زنجان - همدان (آقاي اميرعباسي)
6⃣ كرمانشاه - كردستان - سيستان - مركزي - گيلان (آقاي محمد مهدي بهگام)
به منظور كسب اطلاعات بيشتر و نحوه هماهنگي با مسئول مربوطه با خانم بيارجمندي تماس حاصل نماييد.
پيگيري كار توسعه استان ها به صورت رسمي توسط اين كارگروه انجام خواهد گرفت.