داتیس تهران قهرمان پسران زیر 18 سال شدمسابقات زير ١٨ سال پسران با پنج تيم به پايان رسيد
به گزارش روابط عمومي انجمن راگبي ايران،اين رقابت ها به ميزباني اسلامشهر بصورت دوره اي انجام گرديد كه در مجموع اين ديدارها داتيس از تهران توانست به سكوي نخست اين دوره از مسابقات پسران زير ١٨ سال دست يابد ، و تيم ها ي(قم،پسران كلاسنگيان،تبريز،اسلامشهر) به ترتيب مقام هاي دوم تا پنجم را كسب كردند.

داتيس (تهران )
قم
پسران كلاسنگيان ( گلستان )
تبريز
اسلامشهر (توابع)
و تيم پسران كلاسنگيان به عنوان تيم اخلاق نيز معرفي شد