داتیس تهران قهرمان 15 نفره بانوان شدمسابقات 15 نفره بانوان که از تارخ 10الی12 مهرماه در ورزشگاه آزادی برگزار گردید تیم داتیس تهران به مقام قهرمانی مسابقات رسید و تیمهای شریعت نوین خراسان رضوی و تهران کلاب به ترتیب دوم و سوم شدند
داوری این دوره برعهده خانها سودابه کشت کار ،سحر احمدی ادیب ، لیلا ضیر نیا ، زهره زارع ارشلو ، شیوا آريالائی افشار بود که در پایان توسط انجمن راگبی از زحمات خانم کشت کار به نمایندگی از داوران که در مسابقات امسال با انجمن همکاری داشتند قدردانی گردید و هچنین توسط کمیته فنی بهترین مسابقات معرفی شدند خانمها معصومه ناویانی شریعت نوین خراسان رضوی – حدیث احمدی تهران کلاب – معصومه نوروز پور – شیدا اسکندری – زینب غلامی داتیس تهران