نامه رئیس فدراسیون جهانی راگبی به دکتر صالحی امیری در حمایت بیشتر از راگبی ایرانرئيس فدراسيون جهاني Bill Beaumont طي نامه اي به دكتر صالحي اميري رياست كميته ملي المپيك ايران از فعاليت هاي مستمر و ارزشمند انجمن راگبي ايران كه داراي عضويت كامل در راگبي آسيا و عضوي از فدراسيون جهاني ست، تعريف كرد و خواستار حمايت هاي بيشتر از اين انجمن شد چرا كه با حضور Ridzal Saat نماينده فدراسيون جهاني در ايران چگونگي توسعه اين ورزش در ايران (مردان و زنان)بررسي و مورد تحسين قرار گرفته است.
طي اين نامه فدراسيون جهاني راگبي World Rugby موارد ذيل را به عنوان بخشي از فعاليت هاي ارزشمند و قابل تحسين نام برد:
- حضور ناهيد بيارجمندي در جمع ١٥ نماينده فدراسيون جهاني در كمپين توسعه راگبي زنان در دنيا كه براي اولين بار صورت گرفته است، يكي از چهار نماينده راگبي آسياست.
- حضور ناهيد بيارجمندي و علي درفكي در كلاس هاي تربيت مدرس در كشور مالزي كه هر دو به عنوان اولين مدرسين رسمي از سوي ايران شناخته مي شوند كه اميد است در هر دو بخش مربيگري و داوري براي راگبي ايران موثر واقع شود.
- حضور دكتر نازنين حسيني در كنفرانس توسعه راگبي در مالزي كه در اين دوره حول محور چگونگي توسعه راگبي بحث شد كه از ٢٧ كشور ٥٠ نفر شركت كننده داشت كه اميد است شركت كنندگان تجارب خود را منتقل كنند.
- برگزاري كلاس هاي بين المللي مربيگري و داوري راگبي در ايران به مدرسي بنجامين ون روين، مدير توسعه راگبي آسيا
- برگزاري ششمين دوره راگبي قهرماني ايران در زمان حضور ريدزل ست، نماينده فدراسيون جهاني
- برگزاري مسابقات راگبي هفت نفره بزرگسال قهرماني ايران در دو محل مجزا با ١٦ تيم براي بانوان و ١٦ تيم براي آقايان در سال ٢٠١٩
- درخواست ايران براي ميزباني مسابقات آسيايي پسران زير ٢٠ سال
- برگزاري جلسات راگبي ايران براي بررسي روند توسعه
همچنين در اين نامه فدراسيون جهاني به درخواست ايران براي به عضويت درامدن راگبي ايران در فدراسيون جهاني (به صورت كامل) Full membership اشاره كرده است، درخواستي كه هم اكنون با دكتر حسن ميرزااقابيك در حال كار روي اين پروژه هستيم كه اميد داريم و خواستاريم تا كميته ملي المپيك ايران از اين انجمن حمايت هاي بيشتري داشته باشد.